NEWS

  • Fglobal
  • Yorum yapılmamış

Sürücü açığı tüm dünyada endişe kaynağı!

IRU’nun yıllık araştırması, COVID-19 nedeniyle azalan talebe rağmen hala endişe verici bir sürücü açığı olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın türkçe ve ingilizce özetini aşağıda, daha detaylı istatistikleri ise kaynak adreste bulabilirsiniz.

20’den fazla ülkeden 800 karayolu taşımacılığı şirketini inceleyen IRU, geçen yıl sürücü pozisyonlarının %20’sinin doldurulmadığı Avrasya’da sürücü sıkıntısının en şiddetli olduğunu tespit etti. Çin, 2020’de açık işlerin yalnızca %4’ü ile en az etkilenen ülke oldu.

Başka yerlerde, sürücü açığı pandemi nedeniyle 2020’de 2019’dan daha az ciddiydi. Avrupa’da doldurulmayan sürücü pozisyonları, otobüs ve tur otobüsü sürücüleri için %20’den %5’e ve kamyon sürücüleri için %24’ten %7’ye, yaklaşık dörtte üç oranında düştü.

Doldurulmamış işler 2021’de artacak

Ancak ulaşım şirketleri, ekonomiler toparlandıkça ve ulaşım hizmetlerine olan talep arttıkça 2021’de sürücü sıkıntısının yeniden yoğunlaşacağını tahmin ediyor. Avrupalı ​​şirketler bu yıl sürücülerde %17’lik bir düşüş bekliyor. Bu açığın Meksika’da %18, Türkiye’de %20, Rusya’da %24 ve Özbekistan’da yaklaşık üçte birine ulaşması bekleniyor.

“Sürücü sıkıntısı, karayolu taşımacılığının, tedarik zincirlerinin, ticaretin, ekonominin ve nihayetinde istihdamın ve vatandaşların refahının işleyişini tehdit ediyor.” IRU Genel Sekreteri Umberto de Pretto, “Bu bekleyebilecek bir konu değil, şimdi harekete geçilmesi gerekiyor” dedi.

IRU anketi ayrıca sürücü eksikliğinin nedenlerini araştırdı ve tüm bölgelerde eğitimli sürücü eksikliğinin ana neden olduğunu buldu (katılımcıların %38’i).

Kadınlar ve gençler azaldı

Salgının daha da ağırlaştırdığı zorlu çalışma koşulları ve kadınları ve gençleri mesleğe çekmedeki zorluklar da sorunlar olarak dile getirildi.

Anket, endüstrinin sektörün tüm bölümlerinde daha fazla kadın çekme arayışında karışık sonuçlara işaret ediyor. Dünya çapında kamyon şoförlerinin sadece %2’si kadın ve ankete katılan tüm ülkelerde kadın kamyon şoförlerinin yüzdesinin düştüğü görüldü

25 yaşın altındaki kamyon sürücülerinin yüzdesi 2020’de neredeyse her yerde düştü, zaten düşük seviyelerden Avrupa ve Rusya’da %5’e, Meksika’da %6 ve Türkiye’de %7’ye düştü. Profesyonel kamyon şoförlerinin ortalama yaşının şu anda dünya çapında 50’ye yaklaşması ve her yıl giderek yaşlanmasıyla, bu demografik saatli bomba, minimum sürücü yaşını azaltmak için önlem alınmazsa daha da kötüleşecek.

Umberto de Pretto, “Çözümler var, ancak hükümetler mesleğe erişimi kolaylaştırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve işgücünü yetiştirmek için şimdi harekete geçmezse, sürücü sıkıntısı hayati hareketlilik ağlarını ve tedarik zincirlerini bozmaya ve nihayetinde onarılamaz şekilde zarar vermeye devam edecek” dedi.