NEWS

  • Fglobal
  • Yorum yapılmamış

Lojistik, tedarik zincirlerinde başarının anahtarıdır…

Tedarik zincirleri, ürünlerin üretimi, nakliyesi, depolanması ve teslimi ile ilgilenen işletmeler arasındaki benzersiz ağlardır. Bu ağlar, satışları ve kârı büyük ölçüde etkiledikleri için işletmeler için çok önemlidir. Ancak, etkili ve iyi organize edilmiş lojistik olmadan tedarik zincirleri, işletmenizin rekabette net bir avantaj elde etmesine yardımcı olamaz.

İyi bir pazarlama stratejisi “birçok kapıyı açabilir” ve müşterileri çekebilirken, güvenilir bir lojistik hizmeti işletmenizin olumlu bir kurumsal imajı oluşturmasına ve sürdürmesine yardımcı olabilir. Bu arada, kötü organize edilmiş lojistik, müşteri kaybına ve satışların düşmesine neden olabilir.

Müşterilerinizi memnun edin, deneyimli lojistik uzmanlarına güvenin

Memnun müşteriler, herhangi bir işletme için en değerli varlıktır. Üç aşamanın her birinde tedarik zincirleri için ana itici güçler üretim, pazarlama ve lojistik tir. Bu nedenle her işletme sahibinin müşteri ihtiyaçlarını, tercihlerini ve taleplerini net bir şekilde anlaması ve ardından bunları karşılamak için durmaksızın çalışması önceliklidir.

Başarılı pazar liderleri, mevcut ve potansiyel müşterilerinin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini kabul ettiklerinde bir strateji geliştirirler. İşletme ister küçük, ister orta ölçekli ister büyük olsun, stratejiler etkili lojistiğe dayanır.

Lojistik tedarik zincirleri içinde üretimin dışında kalan tüm operasyonlar için geçerli bir süreçtir. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan operasyonların tamamıdır. Üretim ve tüketimin aynı noktada olmadığı, arz ve talepte mevsimsellik olduğu her üründe gerekli bir işlemdir. Vazgeçilemez.